ANGEBOT

„RESPONSIVE NETTSIDER”

Å bygge flotte internettservicer er vårt daglige mål. En flott service utmerker seg med sin estetikk og de nyeste teknologiske løsningene, men først og fremst er den intuitiv og den tilsvarer businessmålene til kundene.

HORFOR SKAL DU JOBBE MED OSS?

Vi er spesialister på å bygge mellomstore og store internettservicer. Vår prosess av å bygge internettservicer er best tilegnet komplekse salgstilbud, flere hundre eller tusen undersider med innhold, flere forskjellige gruper av brukere og når mange ulike mål må realiseres innenfor en service. Alle servicene vi bygger er responsive, det vil si du kan bruke på datamaskiner og mobile enheter.

Hvorfor manufaktur?

Vi kaller oss for internettmanufaktur bl. a. fordi hele prosessen av å bygge servicene foregår innenfor Lama Media. Fra businessanalysen og veiledningen av erfarene prosjektmarkedsførere, over unike grafiske prosjekter, en gjennomtenkt design av brukeropplevelse og pålitelige løsninger til organiseringen og forberedelsen av serviceinnholdet ifølge internett journalistikk, søkemotoroptimaliseringen og innholdsmerkedsføringen.

Hvorfor WordPress?

Løsninger som Open Source har mange fordeler for kunden – de gjør ham teknologisk uavhengig av firmaet som bygget servicen, de forårsaker ikke konsesjonskostnader og tillater, først og fremst, å tilføye innholdet på nettsiden på en intuitiv og rask måte. Våre programerere utfyller WordPress med egne programvareutvidelser som gjør systemet sikrere og tillater våre kunder å tilpasse servicen sine behov.

Hvorfor undersøkelser og tester?

Det er ofte slik at bak de beste prosjektene står undersøkelser og dype analyser og kompromissløse tester før prosjektene settes iverk. I Lama Media inneholder grunnprosessen av å bygge servicene en analyse av statistikker og indre tester av nettsiden, både på fysiske og emulerte mobile enheter. Hvis det er nødvendig og budsjettet tillater det, overtaler vi kundene våre til å utvide omfanget med undersøkelser og fordypte intervjuer før vi begynner å plane en ny service. Det også bra å teste den med brukere på optimaliseringstrinnet og å utføre sikkerhetstester med datasnokere før servicen kommer på nettet. Våre erfaringer har vist at det lønner seg veldig bra.

Hvorfor er servicepleien viktig?

Eventyret avsluttes ikke etter at servicen er bygd og iverksett. Egenetlig begynner det først da. Det er ofte slik at målene og kravene til kundene våre forandres etter at servicen startet. Internett forandres også, men nettsiden må fungere fortsatt bra. Det er da veldig nyttig å ha en partner som man kan stole på.
I Lama Media setter vi stor pris på langvarige kontakter med kundene og en gjennomsiktig modell av samarbeidet etter at servicen sattes iverk. Lave fastkostander og et bekvemt betalingssystem har til følge at mange kunder utvikler sine www-servicer på den måten. Du kan finne flere opplysninger i „hvordan vi jobber”.